17 photos available

For rent: Lindelaan 289, 2282 EV Rijswijk

Type of residence Apartment, flat with shared staircase, apartment
Liveable area 70 m²
Acceptance By 01 July 2019
Status New for rent
€945 /mo
New for rent

General

***ENGLISH DESCRIPTION BELOW***

OP EEN FRAAIE LOCATIE, BOVEN DE WINKELS VAN DE LINDELAAN GELEGEN 4-KAMER APPARTEMENT MET VOOR- EN ACHTERBALKON EN EIGEN FIETSENBERGING AAN AFGESLOTEN ACHTERPAD. KORTOM EEN ZEER RUIME WONING OP EEN LEUKE PLEK! MEDE DOOR ZIJN IDEALE LIGGING OP LOOPAFSTAND VAN HET OUDE CENTRUM VAN RIJSWIJK MET WINKELS, SCHOLEN, OPENBAAR VERVOER EN DIVERSE UITVALSWEGEN (A4, A12 EN A1... More info
Features
All characteristics
Type of residence Apartment, flat with shared staircase, apartment
Construction period 1958
Status Available
Offered since 07 May 2019

Features

Offer
Reference number Psg00333
Asking price €945 per month (upholstered)
Deposit €1,990
Service costs €50
Upholstered Yes
Upholstered Upholstered
Status New for rent
Acceptance By 01 July 2019
Offered since 07 May 2019
Last updated 21 May 2019
Construction
Type of residence Apartment, flat with shared staircase, apartment
Floor 3rd floor
Type of construction Existing estate
Construction period 1958
Roof materials Bitumen
Rooftype Flat
Isolations Insulated glazing
Surfaces and content
Effective area 70 m²
Content 210 m³
Surface area external storage rooms 6 m²
Surface area external, linked storage rooms 5 m²
Mapping
Number of floors 1
Number of rooms 4 of which (2 bedrooms)
Number of bathrooms 1 (and 1 separate toilet)
Outdoors
Location Near public transport
Near school
Near shopping center
On a busy street
Residential area
Unobstructed view
Energy consumption
Energy certificate E
Boiler
Heating source Gas
Boiler ownership Owned
Features
Water heating Instantaneous water heater
Heating Central fireplace
Ventilation method Natural ventilation
Has a balcony Yes
Has cable TV Yes
Has a storage room Yes

Definition

***ENGLISH DESCRIPTION BELOW***

OP EEN FRAAIE LOCATIE, BOVEN DE WINKELS VAN DE LINDELAAN GELEGEN 4-KAMER APPARTEMENT MET VOOR- EN ACHTERBALKON EN EIGEN FIETSENBERGING AAN AFGESLOTEN ACHTERPAD. KORTOM EEN ZEER RUIME WONING OP EEN LEUKE PLEK! MEDE DOOR ZIJN IDEALE LIGGING OP LOOPAFSTAND VAN HET OUDE CENTRUM VAN RIJSWIJK MET WINKELS, SCHOLEN, OPENBAAR VERVOER EN DIVERSE UITVALSWEGEN (A4, A12 EN A13), BESLIST EEN BEZICHTIGING WAARD!

Indeling:
Centraal gesloten hoofdentree met bellentableau, via trappenhuis naar de derde verdieping. Ruime hal (ca. 3.33 x 1.79m) met meterkast en toilet.

Riante woon-/eetkamer (9.71 x 3.77 / 2.80m) met CV met moederhaard en toegang tot het zonnige achterbalkon. Voorgelegen eenvoudig maar nette keuken (ca. 2.93 x 1.77m) met opstelplaats geiser en toegang tot het voorbalkon. Tussengelegen eenvoudige badkamer (ca. 1.47 x 1.33) met douche en wastafel.

Achtergelegen slaapkamer (ca. 3.87 x 2.76m) vanwaar ook toegang tot het achterbalkon. Voorgelegen slaapkamer (ca. 4.46 x 2.23m).

Achterbalkon (ca. 2.05 x 1.27m). Voorbalkon (ca. 1.79 x 1.01m)

Bijzonderheden:
- Huurprijs exclusief gas, water elektriciteit;
- Waarborgsom gelijk aan 2 maanden huur;
- Gestoffeerd;
- Woonoppervlak ca. 70 m2,
- 2 slaapkamers;
- Woning is volledig voorzien van dubbele beglazing;
- Beschikbaar per 01-07-2019.

Indien u in aanmerking wenst komen voor een woning die wordt aangeboden die u minimaal een netto inkomen aan te tonen welke gelijk is 3x de totale huurprijs.

Bij interesse voor een huurwoning dient u bij ons onderstaande documenten aan te leveren:

Voor particulieren:
• Kopie geldig paspoort/ID-kaart/visum of verblijfsvergunning van aanvrager en eventuele overige aanvrager,
• Werkgeversverklaring / Arbeidscontract;
• Kopie 3 meest recente loonstroken;
• Kopie van een recent bank- of giro afschrift met salaris bijschrijvingen;
• Kopie bankpas (voor en achterzijde);
• Uittreksel BRP (Basis Registratie Personen) op te vragen bij uw gemeente;

In geval van scheiding:
• echtscheidingsconvenant;
• Kopie opgave eventuele alimentatie;

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan deze verhuur-beschrijving geen rechten ontlenen. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

ON AN ATTRACTIVE LOCATION, TOP OF THE SHOPS LINDELAAN LOCATED 4 BEDROOM APARTMENT WITH FRONT AND BACK BALCONY AND OWN BIKE SHED ON CLOSED achterpad. SHORT A VERY SPACIOUS HOME ON A NICE PLACE! ALSO BY HIS IDEAL LOCATION WITHIN WALKING DISTANCE OF THE OLD CENTER OF RIJSWIJK WITH SHOPS, SCHOOLS, PUBLIC TRANSPORT AND SEVERAL HIGHWAYS (A4, A12 AND A13), DEFINITELY WORTH A VISIT!

layout:
Central closed entrance with doorbells, staircase to the third floor. Spacious hall (approx 3:33 x 1.79m) with toilet.

Spacious living / dining room (9.71 x 3.77 / 2.80m) with CV parent fireplace and access to the sunny balcony. Located on simple but neat kitchen (approx 2.93 x 1.77m) with equipment heater and access to the front balcony. Intermediate simple bathroom (approximately 1.47 x 1.33) with shower and sink.

Back bedroom (approx 3.87 x 2.76m) from where also access to the balcony. For Located bedroom (approx 4:46 x 2.23m).

Rear Balcony (approx 2:05 x 1.27m). For Balcony (approx 1.79 x 1.01m)

Particularities:
- Rent excluding gas, water, electricity;
- Rent excluding service costs € 50.00 p / m;
- Deposit equal to 2 months rent;
- Upholstered;
- Living area approx. 70 m2,
- 2 bedrooms;
- Property is fully equipped with double glazing;
- Available from 01-07-2019.

If you wish to qualify for a property that is offered to you, you must at least demonstrate a net income that is equal to 3x the total rent.

If you are interested in a rental property, you must provide the following documents to us:

• Copy of valid passport / ID card / visa or residence permit of the applicant and any other applicant,
• Employer's statement / Employment contract;
• Copy 3 most recent payslips;
• Copy of a recent bank or giro statement with salary transfers;
• Copy of bank card (front and back);
• Request an extract from the BRP (Basic Registration of Persons) from your municipality;

In the event of divorce:
• divorce agreement;
• Copy stating any alimony;

This information has been compiled by us with the necessary care. You cannot derive any rights from this rental description. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative.

Extra

ZonZone

Recently viewed