Huis huren?

PSG Wonen verhuurt prachtige woningen. Wij hebben appartementen en woonhuizen te huur in onder meer Rijswijk, Den Haag, Nootdorp, Voorburg, Leidschedam en Delft.

Wilt u gaan verhuizen en bent u op zoek naar een woning? PSG wonen is hét adres als u een woning wilt huren. Wilt u een woning huren va PSG-wonen? Schrijft u zich dan gratis in.

Zoek in ons aanbod de huurwoning die bij u past. Vindt u niet direct de woning die bij u past? Neem dan direct contact met ons op, dan gaan wij voor u op zoek!

Het Huren van een woning in 8 stappen.

1. INSCHRIJVEN

Inschrijven bij PSG Wonen is geheel kosteloos. Reageer op de woning van uw keuze. Zodra u zich via onze website heeft ingeschreven, houden wij u per e-mail op de hoogte van de “nieuw” beschikbare woningen die aan uw eisen voldoen. Heeft u interesse in een woning, neem dan contact met ons op. Wij regelen vervolgens een vrijblijvende bezichtiging. U dient dan wel ingeschreven te staan.


2. BEZICHTIGINGEN EN AAN TE LEVEREN DOCUMENTEN

Het bezichtigen van de woningen vindt plaats met maximaal 5 potentiële huurder tegelijk. Indien gewenst kan een bezichtiging ook ’s avonds of in het weekend plaatsvinden. Ten tijde van de bezichtiging dient u aan PSG Wonen de volgende documenten te overleggen (Mocht u een inschrijfformulier namens twee personen invullen, verzoeken wij u de verzochte bijlages voor beide huurders aan te leveren):


Voor particulieren:

•Kopie geldig paspoort/ID-kaart/visum of verblijfsvergunning van aanvrager en eventuele overige aanvrager,

•Werkgeversverklaring / Arbeidscontract/ uitkeringsinstantie

•Kopie 3 meest recente loonstroken

•Kopie van een recent bank- of giro afschrift.

•Verklaring (huidige) verhuurder/beheerder/eigenaar/hypotheekhouder (bankinstelling)

•IB 60 verklaring belastingdienst

•Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie

•In geval van scheiding: echtscheidingsconvenant

•Kopie opgave eventuele alimentatie


Voor zelfstandigen, directeur/aandeelhouders bovendien: 

•recente accountantsverklaring met balans en winst/verliesrekening over het afgelopen jaar, goedgekeurd door erkend accountant. (concept versie is niet voldoende)

•recent uittreksel Kamer van Koophandel


Voor gepensioneerden: 

•In plaats van een werkgeversverklaring en salarisstrook kan worden volstaan met kopieën van de jaaropgaven van het afgelopen jaar

•Kopie AOW-strook

•Kopie pensioen-strook


Let op: Huurders met een inkomen onder de € 1000,- bruto dienen altijd een garantie te laten tekenen door iemand die een (bewijsbaar)  netto inkomen heeft van 3x de huurprijs van de woning die u via PSG Wonen gaat huren. Studenten (in welke vorm ook) zullen altijd een garantie moeten laten tekenen. De garantiesteller dient de bovengenoemde documenten te overleggen.


Aspirant huurder gaan uitdrukkelijk akkoord met onderstaande voorwaarden:

•Inschrijfformulieren die niet volledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen.

•Het bruto maandinkomen van de aanvrager dient aan de inkomenseis te voldoen. Indien het inkomen niet toereikend is, bestaat de mogelijkheid om een mondelinge toelichting te geven over andere  beschikbare financiële middelen waarmee de huur kan worden voldaan. Wij verzoeken u dit kenbaar te maken.

•Huuraanvragen kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen worden geweigerd.

•Deze inschrijving wordt 12 maanden na de inschrijvingsdatum als vervallen beschouwd, tenzij ondergetekende binnen die termijn om handhaving van de inschrijving verzoekt. Het vervallen inschrijfformulier zal door ons worden vernietigd.

•De door de aanvrager verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregister en zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.

•Voor oplevering van de huurwoning dient de eerste huurnota worden voldaan. Daarnaast dient het huurcontract te worden ondertekend.

•Mogelijk onderdeel van uw registratie is het uitvoeren van een credit-check door PSG Wonen. Bij een credit-check wordt bijvoorbeeld gekeken naar (negatieve) betaling ervaringen in de afgelopen jaren. Deze resultaten maken onderdeel uit van de beoordeling van een financieel risico.

•Indien één of meerdere kandidaten interesse in de woning hebben zal PSG Wonen de gegevens van alle kandidaten voorleggen aan de verhuurder. Ondanks de adviserende rol van PSG Wonen heeft de verhuurder uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid in de keuze van een huurder. Over deze beslissing kan niet worden gecorrespondeerd. Zodra de verhuurder heeft gereageerd, brengt PSG Wonen u direct op de hoogte van zijn/haar reactie


3. BEDENKTIJD

Wanneer u na de bezichtiging van de woning interesse heeft om de woning te huren, dan dient u binnen de overeengekomen tijd aan te geven of u de woning al dan niet accepteert. Bij acceptatie van de woning, dient u de courtage binnen één tot twee dagen te voldoen aan PSG Wonen.


4. HUUROVEREENKOMST

Zodra wij uw acceptatie binnen de gestelde termijn hebben ontvangen en de verhuurder hiermee instemt, stellen wij een huurovereenkomst op. Bij deze huurovereenkomst wordt een ‘check-in’ rapport (inspectierapport) toegevoegd, waarin de staat van de woning op het moment van overdracht wordt beschreven. Indien van toepassing stelt de verhuurder een inventarislijst op. PSG Wonen verzorgt een huurovereenkomst, waarbij zowel de huurder als de verhuurder wettelijk beschermd zijn. Eventuele wensen of wijzigingen van huurder of verhuurder kunnen in overleg in deze overeenkomst worden opgenomen. Bij of voor ondertekening van de huurovereenkomst, dienen de huursom en de waarborgsom te zijn voldaan aan PSG Wonen. Onze huurovereenkomsten zijn opgesteld conform de richtlijnen van de Raad voor Onroerende Zaken (R.O.Z.).


5. ANNULERING

Wanneer u na acceptatie van de aangeboden woning besluit om hier alsnog van af te zien, dan bent u verplicht tot het betalen van een schade vergoeding vóór de opleveringsdatum Deze vergoeding bedraagt eenmaal huursom (inclusief eventuele voorschotten voor bijkomende leveringen en diensten)


6. WAARBORGSOM

Vrijwel alle verhuurders vragen een waarborgsom. Deze is in de regel eenmaal de te betalen huurprijs. De waarborgsom is een soort garantie voor de verhuurder, bijvoorbeeld in het geval dat de woning beschadigt wordt achtergelaten. Als alles goed gaat restitueert de verhuurder de waarborgsom binnen 30 dagen, na afloop van de huurovereenkomst aan de huurder. De verhuurder kan alleen van deze termijn afwijken, mits dit duidelijk in de huurovereenkomst is aangeven. De waarborgsom zal niet worden beschouwd als betaling van de laatste maand huur of een gedeelte hiervan. U bent niet gerechtigd de waarborgsom te verrekenen met huurbetalingen of overige betalingsverplichtingen!


7. WAT VERWACHTEN WE VAN ONZE HUURDERS?

Wij verwachten van onze huurders dat zij zich houden aan de huurovereenkomst. Dit betekent o.a. dat de huur te allen tijde op tijd betaald wordt, dat de woning netjes bewoond wordt en dat bij het eindigen van de huurovereenkomst de woning schoon en onbeschadigd achtergelaten wordt.


8. WOONRUIMTE OPZEGGEN

Zodra u de huurtermijn wilt beëindigen, dient u dit per aangetekende brief aan PSG Wonen en de verhuurder/eigenaar door te geven.