Meest gestelde vragen

Vanaf het moment dat uw interesse gewekt wordt in een woning tot het moment waarop u het contract van uw nieuwe huis tekent, loopt u tegen allerlei vragen aan. Niet zo vreemd, want een huis huren of verhuren doet u niet elke dag.

Een verhuurmakelaar doet dat wel, daarom kunnen we u op de meeste vragen snel een goed antwoord geven. Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen zodat u weet waar u staat wanneer u op zoek gaat naar dat huis van uw dromen.

Huren / Verhuren

U kunt indien u een woning wilt bekijken kunt u contact opnemen met ons kantoor waarna er een afspraak gemaakt kan worden. Dit kunt u doen door middel van het telefoonnummer 070-319 24 22 of via info@psg-wonen.nl
Middels een email aan de verhuurder en met inachtneming van de opzegtermijn welke vermeld staat in het huurcontract kunt u uw huurcontract opzeggen.
Als verhuurder en huurder het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum en de bijzondere bepalingen), legt de verhuurmakelaar de afspraken schriftelijk vast in een huurakte. Het is dan ook belangrijk dat de partijen het eens zijn over aanvullende afspraken en de bijzondere bepalingen voordat de huurakte wordt opgemaakt. Zodra beide partijen de huurakte hebben ondertekend en de verhuurder een afschrift van deze akte heeft ontvangen, zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de samen met de verhuurmakelaar.

 ​Nee. Zonder toestemming van u mag de huurder geen veranderingen aanbrengen aan uw woning.
In overleg met de verhuurder kunnen er aanpassingen, zoals bijvoorbeeld schilderwerk, gedaan worden aan de woning.
Nee, dit is te allen tijde ten strengste verboden, tenzij u schriftelijke toestemming van de eigenaar of de beheerder heeft gekregen. Door uw woning onder te verhuren c.q. aan derden in gebruik geven, pleegt u een wanprestatie. Verhuurder kan op basis hiervan de huurovereenkomst beëindigen los van eventuele boetes en overige kosten die u hiervoor kunt verwachten.
Nee, Bezichtigingen zijn altijd kosteloos.
 ​Ja, dit wordt gezien als inkomen en moet u daarom als zodanig opgeven bij de belastingdienst.
Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een huurovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de huur, maar de huurder krijgt bijvoorbeeld nog een aantal dagen bedenktijd. Bij de aanhuur van een nieuwbouwwoning is een dergelijke optie nog wel gebruikelijk. Bij het aanhuren van een bestaande woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verhuurmakelaar kan doen aan een belangstellende huurder tijdens het onderhandelingsproces. Een dergelijke toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende huurder een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De verhuurmakelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende huurder kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u niet eisen; de verhuurder en de verhuurmakelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

De eigenaar van de woning zal uiteindelijk beslissen wie de woning mag huren.

Onderhandelingen

De verkoper bepaalt waarvoor hij zijn woning verkoopt in overleg met zijn makelaar. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. Dat geldt voor alle zaken die de verkoper belangrijk vindt om over te beslissen of hij zijn woning aan deze koper wil verkopen. Als verkoper en koper het over deze zaken eens zijn, is er een koop. 

Soms besluiten verkoper en koper over een aantal minder belangrijke zaken, 'roerende zaken’ bijvoorbeeld, pas te onderhandelen als ze het over de hoofdzaken eens zijn. In een dergelijk geval kan een rechter wel bepalen dat indien partijen er over de bijzaken niet eens kunnen worden, nu ze het over de door hen zelf aangegeven hoofdzaken wel eens zijn, moeten doorgaan met onderhandelen tot er een redelijk resultaat is bereikt over de bijzaken.
Ja, de verhuurder kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast kunt u als potentiële koper echter ook besluiten om tijdens de onderhandelingen uw bod weer te verlagen. Zodra de verhurende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerder gedane bod.

De makelaar kan met meerdere gegadigden tegelijk onderhandelen. Dit dient hij echter wel aan de betrokkenen kenbaar te maken
Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verhuur te leiden. Bovendien kan het zijn dat de verhuurder graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag ook met meer dan één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. Een verhuurmakelaar moet dit wel duidelijk melden. Vaak zal de verhuurmakelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Als belangstellende mag u dan wel een bod uitbrengen, maar de verhuurmakelaar mag dan pas met u in onderhandeling treden als de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De verhuurmakelaar doet geen mededelingen over de hoogte van biedingen. Dit zou namelijk overbieden kunnen uitlokken.

U bent pas in onderhandeling als de verhurende partij reageert op uw bod door het bod te accepteren of door een tegenbod te doen. U bent echter nog niet in onderhandeling als de verhurende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verhuurder zal bespreken.
Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verhuurder dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet, of dat hij zijn verhuurmakelaar een tegenbod laat doen.

Als de makelaar aangeeft ‘onder bod’ te zijn, betekent dit dat hij een serieuze gegadigde heeft, welke hij heeft toegezegd transacties met anderen niet te zullen bevorderen. Dit betekent echter niet dat bezichtigingen niet meer door kunnen gaan. De makelaar dient dan wel duidelijk aan te geven dat hij ‘onder bod’ is.

Oplevering

U levert de woning 'in goede staat' aan ons op. Daarmee bedoelen wij dat de woning er netjes uitziet op het moment dat u vertrekt. Wij houden natuurlijk rekening met normale slijtage van onderdelen en voorzieningen. Herstelwerkzaamheden die niet het gevolg zijn van slijtage, brengen wij bij u in rekening van de borg. Bij de bevestiging van uw huuropzegging ontvangt u nadere informatie hierover. 
Indien u een waarborgsom heeft gestort, wilt u die graag snel teruggestort krijgen. Is de woning goed opgeleverd en aan alle verplichtingen voldaan, dan zal dit sneller het geval zal zijn.Wij proberen binnen een maand, na beëindiging van het huurcontract, de afrekening aan uw nieuwe adres te sturen en het saldo op uw rekening te storten.

Schade

Bij de inspectie wordt vastgesteld welke zaken volgens het huurcontract niet in orde zijn. Wij nemen dit op in het inspectierapport en stellen de schade vast, dit kan zeker als er een offerte moet worden aangevraagd of schaderapport opgesteld langer tijd in beslag nemen.
Ook indien de woning niet schoon wordt opgeleverd zullen er schoonmaakkosten van een professioneel schoonmaakbedrijf in rekening worden gebracht.