Beschrijving

***ENGLISH TRANSLATION BELOW***

In een rustige straat in Laakkwartier gelegen een ruim, zonnig, goed onderhouden gestoffeerd 2 kamer (voorheen 3 kamer) hoek appartement  van ca. 73m2 met balkon op de 1ste etage tegenover park op de rand van Den Haag met Rijswijk. Winkels, openbaar vervoer, scholen en het winkelcentrum van Oud Rijswijk bevinden zich op loopafstand. Tevens zijn de uitvalswegen en het centrum van Den Haag zeer goed bereikbaar. 

Indeling: 
Open portiek, trap naar de 1e verdieping. Entree, hal, meterkast. Doorgebroken woon/eetkamer (7.50 x 3.25), half open keuken aan de achterzijde (3.10 x 2.10) v.v.  4-pits gaskookplaat, afzuigkap, opstelplaats CV ketel en wasmachine aansluiting met toegang tot het balkon (1.10 x 2.00) gelegen op het Zuid-Westen. Ruime en lichte slaapkamer (4.50 x 4.10) aan de voorzijde met uitzicht over het park. Volledig betegelde badkamer (2.10 x 2.20) v.v. moderne badkamermeubel, designradiator, toilet en douche/bad combinatie.

Bijzonderheden:
- Huurprijs exclusief G/W/L;
- Huurprijs exclusief servicekosten a € 55,00 p/m voor stoffering, onderhoud CV-Ketel;
- Woonoppervlakte 73 m2:
- Gestoffeerd;
- 1 slaapkamer;
- De woning is geheel voorzien van een nette laminaatvloer; 
- Voorzien van centrale verwarming; 
- Op loopafstand met alle leuke winkels, dicht bij het stadscentrum, het centraal station:
- Beschikbaar in overleg.

Algemene informatie:

Huurvoorwaarden:
- U moet minimaal een (gezamenlijk) netto inkomen aantonen dat gelijk is aan 2,5 x de totale huurprijs.
- Huisvestingsvergunning vereist;
- Geschikt voor 1 werkend persoon of werkend stel;
- Huisdieren niet toegestaan;
- Roken is niet toegestaan;
- 2 maanden waarborgsom betaalbaar voor de aanvang van het huurcontract;
- 2 maanden kijkrecht voor verhuurder bij beëindiging huurovereenkomst;
- Minimale huurperiode 12 maanden;
- Er mag niet gerookt worden en er mogen geen veranderingen aan het gehuurde plaatsvinden.
- Er worden geen uitspraken gedaan over het allocatiebeleid.

Om in aanmerking te komen voor de aangeboden woning, dient u de onderstaande documenten aan te leveren:
Particulieren van aanvrager en eventuele overige aanvrager:
• Kopie geldig paspoort/ID-kaart van aanvrager en eventuele overige aanvrager (Gelieve uw pasfoto en BSN door te halen);
• Recente werkgeversverklaring(en);
• Kopie 3 recente opeenvolgende salarisstroken van aanvrager (Gelieve uw BSN door te halen);
• Kopie 3 recente opeenvolgende bankafschriften (digitaal is toegestaan) waarop bijschrijving van het salaris zichtbaar is;
• Kopie bankpas (voor en achterzijde);
• Verklaring verhuurder/beheerder/eigenaar/hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag;
• Uittreksel uit de BRP (basisregistratie van personen) van uw gemeente;

In geval van scheiding:
• echtscheidingsovereenkomst;
• Kopieer alle eventuele alimentatie;

Voor zelfstandigen, bestuurder / aandeelhouders bovendien:
• Recente accountantsverklaring met balans en winst- en verliesrekening over de voorgaande 2 jaar, goedgekeurd door erkende accountant. (conceptversie is niet voldoende);
• Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel;
• IB 60 Verklaring belastingdienst

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan deze verhuur-beschrijving geen rechten ontlenen. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

In a quiet street in Laakkwartier located a spacious, sunny, well maintained unfurnished 2 room (formerly 3 room) corner apartment of approx 73m2 with balcony on the 1st floor opposite park on the border of The Hague with Rijswijk. Stores, public transport, schools and the shopping center of Old Rijswijk are within walking distance. Also the highways and the center of The Hague are very easily accessible. 

Layout: 
Open porch, stairs to the 1st floor. Entrance hall, cupboard. Open living / dining room (7.50 x 3.25), half open kitchen to the rear (3.10 x 2.10) with 4-burner gas hob, extractor, central heating and washing machine connection with access to the balcony (1.10 x 2.00) facing South-West. Spacious and bright bedroom (4.50 x 4.10) on the front overlooking the park. Fully tiled bathroom (2.10 x 2.20) with modern bathroom cabinet, radiator, toilet and shower / bath combination.

Particulars:
- Rent excluding G/W/L;
- Rental price excluding service costs of € 55.00 p / m for upholstery, maintenance of central heating boiler;
- Living area 73 m2:
- Unfurnished;
- 1 bedroom;
- The house is fully equipped with a neat laminate flooring; 
- Equipped with central heating; 
- Within walking distance with all the nice stores, close to the city center, central station:
- Available in consultation.

General information:

Rental conditions:
- You must demonstrate at least a (combined) net income equal to 2.5 times the total rent.
- Housing permit required;
- Suitable for 1 working person or working couple;
- Pets not allowed;
- Smoking is not allowed;
- 2 months deposit payable before commencement of lease;
- 2 months viewing right for landlord upon termination of lease;
- Minimum rental period 12 months;
- No smoking and no changes may be made to the leased property.
- No statements are made regarding the allocation policy.

To be considered for the offered property, please provide the documents below:
Individuals of applicant and any other applicant:
- Copy of valid passport/ID card of applicant and any other applicant (Please cross out your passport photo and BSN);
- Recent Employer Statement(s);
- Copy 3 recent consecutive salary slips of applicant (Please cross out your BSN);
- Copy 3 recent consecutive bank statements (digital is allowed) showing crediting of salary;
- Copy of bank card (front and back);
- Statement from landlord/manager/owner/mortgagee of current residence with confirmation of good payment behaviour;
- Extract from the BRP (basic register of persons) of your municipality;

In case of divorce:
- Divorce agreement;
- Copy all alimony payments, if any;

For self-employed, director / shareholders in addition:
- Recent auditor's report with balance sheet and profit and loss account for the previous 2 years, approved by approved auditor. (draft version is not sufficient);
- Recent extract from the Chamber of Commerce;
- IB 60 Tax authority statement.

This information has been compiled by us with the necessary care. You can not derive any rights from this rental description. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas are indicative.

Kenmerken