14 photos available

Rented: Kinderen van Versteegplein 73, 2713 HD Zoetermeer

Type of residence Apartment, upstairs apartment, apartment
Liveable area 66 m²
€875 /mo
Rented

General

***ENGLISH TEXT BELOW***

In groene, rustige omgeving gelegen gemeubileerd 2-kamer appartement met zonnig balkon. Dit appartement is gesitueerd in een kleinschalig appartementengebouw direct gelegen en verbonden met het naastgelegen hotel, aan de rand de woonwijk 'Driemanspolder´, op wandelafstand van Station Zoetermeer en wijkpark en centraal gelegen nabij wijkwinkelcentrum ´Vijverhoek´, het... More info
Features
All characteristics
Type of residence Apartment, upstairs apartment, apartment
Construction period 1979
Status Rented
Offered since 26 March 2018

Features

Offer
Reference number Psg00240
Price €875 per month (incl. service costs, incl. gas, incl. water, incl. electricity, furnished, upholstered)
Deposit €875
Service costs €150
Furnishing Yes
Furnishing Furnished
Status Rented
Acceptance By 01 May 2018
Obtainable from 09 April 2018
Offered since 26 March 2018
Last updated 27 March 2018
Ownership rights Whole lot
Construction
Type of residence Apartment, upstairs apartment, apartment
Floor 3rd floor
Type of construction Existing estate
Construction period 1979
Roof materials Bitumen
Rooftype Flat
Isolations Insulated glazing
Surfaces and content
Effective area 66 m²
Content 175 m³
Surface area other inner rooms 1 m²
Surface area external storage rooms 6 m²
Surface area external, linked storage rooms 3 m²
Mapping
Number of floors 1
Number of rooms 2 of which (1 bedroom)
Outdoors
Location Forest border
Near park
On a quiet street
Residential area
Forested area
Near railway station
Near highway
Near public transport
Near school
Boiler
Boiler ownership Owned
Features
Number of parking spaces 1
Water heating Centrally supplied
Heating Collective heating
Has cable TV Yes
Has an elevator Yes
Has ventilation Yes

Definition

***ENGLISH TEXT BELOW***

In groene, rustige omgeving gelegen gemeubileerd 2-kamer appartement met zonnig balkon. Dit appartement is gesitueerd in een kleinschalig appartementengebouw direct gelegen en verbonden met het naastgelegen hotel, aan de rand de woonwijk 'Driemanspolder´, op wandelafstand van Station Zoetermeer en wijkpark en centraal gelegen nabij wijkwinkelcentrum ´Vijverhoek´, het Stadshart, sportaccommodatie, gezondheidscentra en uitvalswegen (A12). Verzorgde, centrale entree met bellenbord en brievenbussen, afgesloten entree met lift en trappenhuis naar de 3 verdiepingen, Met eigen parkeerplaats gelegen op het afgesloten parkeerterrein aan de achterzijde van het complex.

De groene en ruim opgezette woonwijk Driemanspolder is onlangs nóg aantrekkelijker geworden met het compleet vernieuwde winkelcentrum De Vijverhoek. Een grote supermarkt biedt volop keuze aan de moderne consument en lokale winkeliers, zoals een vaste visboer, maken het winkelcentrum nog completer en gezelliger.

Indeling: Centrale entreehal op de begane grond met bellentableau en brievenkasten. Afgesloten binnenhal met toegang tot lift en trappenhuis naar de verdiepingen. Entree op gestoffeerde binnenhal, hal v.v. garderobe, meterkast, inpandige schoenenkast en toilet. Lichte woonkamer met brede raampartij met groen uitzicht. Open keuken in L-/hoekopstelling. Toog met geluidsarme schuifwand naar slaap-/werkgedeelte, raampartij en deur naar deels overdekt balkon met vrij en groen uitzicht. Vanuit slaapkamer bereikbare badkamer v.v. ligbad met douche, wastafel.

Maten:
Hal ca. 3,7 m2
Woonkamer incl. keuken ca. 31,5 m2
Slaapkamer ca. 14,3 m2
Badkamer ca. 4,9 m2
Balkon ca. 4,2 m2

Bijzonderheden:
Huurprijs is inclusief servicekosten die worden doorbelast aan de huurder op basis van 1 persoon per maand:
- Gas, water, elektriciteit € 125,-
- Televisie abonnement € 25,-

Toeslag:
- Toeslag gas, water, electriciteit bij 1 extra persoon € 50,-

Verschillende diensten kunnen worden gebruikt tegen extra kosten waaronder:
Schoonmaakservice: € 30,- per week
Parkeerplaats: € 50,- per maand

Details:
- Bouwjaar ca. 1979
- Gestoffeerd
- Woonoppervlakte ca. 65 m2
- Wasmachines en drogers aanwezig in gemeenschappelijke wasruimte
- Geheel v.v. isolerende beglazing
- Blokverwarming
- Beschikbaar in overleg.

Voorwaarden:
- Geschikt 1 persoon of werkend stel;
- Geen studenten;
- De inkomensnorm is 3 x de huurprijs als netto inkomen;
- 1 maand waarborgsom betaalbaar voor de aanvang van het huurcontract;
- De huur moet voor de 1e van de betreffende maand op de rekening staan van de verhuurder;
- Er worden geen uitlatingen gedaan over het toewijzingsbeleid;
- Huisdieren niet toegestaan;
- Er mag niet gerookt worden en er mogen geen veranderingen aan het gehuurde plaatsvinden;
- ROZ huurovereenkomst versie 2018.

Indien u in aanmerking wenst komen voor een woning die wordt aangeboden die u minimaal een netto inkomen aan te tonen welke gelijk is 3 x de totale huurprijs.

Bij interesse voor een huurwoning dient u bij ons onderstaande documenten aan te leveren:

Voor particulieren:
• Kopie geldig paspoort/ID-kaart/visum of verblijfsvergunning van aanvrager en eventuele overige aanvrager,
• Werkgeversverklaring / Arbeidscontract;
• Kopie 3 meest recente loonstroken;
• Kopie van een recent bank- of giro afschrift met salaris bijschrijvingen;
• Kopie bankpas (voor en achterzijde);
• Uittreksel BRP (Basis Registratie Personen) op te vragen bij uw gemeente;

In geval van scheiding:
• echtscheidingsconvenant;
• Kopie opgave eventuele alimentatie;

Voor zelfstandigen, directeur/aandeelhouders bovendien:
• Recente accountantsverklaring met balans en winst/verliesrekening over het afgelopen jaar, goedgekeurd door erkend accountant. (concept versie is niet voldoende);
• Recent uittreksel Kamer van Koophandel;

Voor gepensioneerden:
• In plaats van een werkgeversverklaring en salarisstrook kan worden volstaan met kopieën van de jaaropgaven van het afgelopen jaar
• Kopie AOW-strook;
• Kopie pensioen-strook.

Deze verhuurbeschrijving is met zorg samengesteld. Alle tekst is echter informatief en bedoeld als uitnodiging om over eventuele verhuur in gesprek te komen. U kunt aan deze verhuur-beschrijving geen rechten ontlenen.

In green and quiet surroundings situated furnished 2-room apartment with sunny balcony. This apartment is situated in a small apartment building located directly and connected to the adjacent hotel, on the edge of the residential area 'Driemanspolder', walking distance from Station Zoetermeer and neighbourhood park and centrally located near local shopping centre 'Vijverhoek', Stadshart, sports, health and roads (A12). Groomed, central entrance with call sign and mailboxes, entrance with elevator and staircase to the three floors, with parking located on the closed parking lot at the rear of the complex.

In green and quiet surroundings situated furnished 2-bedroom apartment with sunny balcony. This apartment is situated in a small apartment building located directly and connected to the adjacent hotel, on the edge of the residential area 'Driemanspolder', walking distance from Station Zoetermeer and neighbourhood park and centrally located near local shopping centre 'Vijverhoek', Stadshart, sports, health and roads (A12). Groomed, central entrance with call sign and mailboxes, entrance with elevator and staircase to the three floors, with parking located on the closed parking lot at the rear of the complex.

Layout: Central entrance hall on the ground floor with doorbells and letter boxes. Enclosed inner hall with access to elevator and stairs to the floors. Entrance on upholstered inner hall, hall with wardrobe, cupboard, built-in shoe closet and toilet. Bright living room with wide windows with green view. Open kitchen in L / corner unit. Went with silent sliding toward sleep / work area, windows and doors to partially covered balcony with open and green view. From bedroom accessible bathroom with bath with shower, sink and place laundry equipment.

Sizes:
Hall about approx. 3.7 m2
Living room incl. Kitchen approx 31.5 m2
Bedroom approx 14.3 m2
Bathroom approx 4.9 m2
Balcony approx 4.2 m2

Special features:
Rental price is inclusive service fees based on one person per month:
- Gas, water, electricity € 125, -
- Television subscription € 25, -

Surcharge:
- Gas, water, electricity in one additional person € 50,-

Various departments of the hotel can be used at an extra cost including:
Linen Package: € 15, - p.p.p.w
Cleaning service: € 30, - per week
Parking: € 50, - per month

Details:
- Built around 1979
- Surface area 65 m2
- Washing machines and dryers available in common washing area
- Fully insulated glass v.v.
- Block Heating
- Available in consulatation

Conditions:
- Suitable 1 person or working couple;
- No students;
- The income standard is 3 x the rental price as net income;
- 1 month deposit payable before the start of the rental contract;
- The rent must be on the account of the lessor for the 1st of the month in question;
- No statements are made about the allocation policy;
- Pets not allowed;
- There is no smoking and no changes may be made to the rented property;
- ROZ lease agreement 2018.

If you want to be considered for a house that is offered that you have at least a net income to prove which is equal 3 x the total rent.

If you are interested in a rental property, you must provide us with the following documents:

For individuals:
• Copy of valid passport / ID card / visa or residence permit from the applicant and any other applicant,
• Employer's declaration / Employment contract;
• Copy of 3 most recent pay slips;
• Copy of a recent bank or giro statement with salary credentials;
• Copy of bank card (front and back);
• Request BRP (Basic Registration Persons) from your municipality;

In case of separation:
• divorce agreement;
• Copy of any alimony;

For self-employed people, director / shareholders moreover:
• Recent audit report with balance sheet and profit and loss account for the past year, approved by a recognized accountant. (draft version is not sufficient);
• Recent extract from the Chamber of Commerce;

For pensioners:
• Instead of an employer's statement and salary slip, copies of the annual statements of the past year will suffice
• AOW-strip copy;
• Copy of pension slip.

This rental description has been compiled with care. All text is informative, however, and is intended as an invitation to discuss possible rentals. You can not derive any rights from this rental description.

Recently viewed