26 photos available

For rent: Hart Nibbrigkade, 2597 XV The Hague

Type of residence Apartment, upstairs apartment, apartment
Liveable area 77 m²
€1,150 /mo
Top offer
Price reduced

General

***English text below***

Een ruim, gestoffeerd, recent gerenoveerd 3 kamer appartement met ruime keuken, fris schilderwerk, nieuwe badkamer en toilet, balkon aan de achterzijde en vanuit de woonkamer een mooi uitzicht op de singel in. Het appartement heeft een goede ligging t.o.v. het centrum van Den Haag, dicht bij SHELL kantoor, de winkels aan de Van Hoytemastraat, het Centraal Station en de... More info
Features
All characteristics
Type of residence Apartment, upstairs apartment, apartment
Construction period 1950
Status Available
Offered since 21 December 2017

Features

Offer
Reference number Psg00218
Price €1,150 per month
Deposit €1,250
Service costs €100
Upholstered Yes
Upholstered Upholstered
Status Price reduced
Acceptance Immediately
Obtainable from 21 December 2017
Offered since 21 December 2017
Last updated 15 January 2018
Ownership rights Whole lot
Construction
Type of residence Apartment, upstairs apartment, apartment
Floor 2nd floor
Type of construction Existing estate
Construction period 1950
Roof materials Tiles
Rooftype Front gable
Isolations Insulated glazing
Surfaces and content
Effective area 77 m²
Content 218 m³
Surface area other inner rooms 10 m²
Surface area external, linked storage rooms 5 m²
Mapping
Number of floors 1
Number of rooms 3 of which (2 bedrooms)
Outdoors
Location At waterside
On a quiet street
Residential area
Near highway
Near public transport
Near school
Energy consumption
Energy certificate E
Boiler
Heating source Gas
Combiboiler Yes
Boiler ownership Owned
Features
Water heating Central heating system
Heating Central heating
Fireplace
Has a fireplace Yes
Has a flue tube Yes
Has ventilation Yes

Definition

***English text below***

Een ruim, gestoffeerd, recent gerenoveerd 3 kamer appartement met ruime keuken, fris schilderwerk, nieuwe badkamer en toilet, balkon aan de achterzijde en vanuit de woonkamer een mooi uitzicht op de singel in. Het appartement heeft een goede ligging t.o.v. het centrum van Den Haag, dicht bij SHELL kantoor, de winkels aan de Van Hoytemastraat, het Centraal Station en de toegang tot snelwegen.

Indeling:
Entree op straatniveau, hal met traditionele 1930 uitstraling, trap naar de tweede verdieping.
Entree appartement met meterkast, modern toilet met fonteintje, ruime en lichte woon- /eetkamer (ca. 6.08x3.95m) aan de voorzijde met mooi uitzicht over de singel. De moderne keuken is gelegen aan de achterzijde en voorzien van diverse inbouwapparatuur zoals een koelkast, oven, gasfornuis, afzuigkap en een wasmachine. Vanuit de keuken toegang tot het zonnige balkon op het zuiden.
Een ruime slaapkamer (ca. 3.86x4.240m) aan de achterkant. In het midden vindt u de moderne badkamer met douche, dubbele wastafel en handdoek radiator. Ook is er een kleinere opslag / studie kamer (ca. 2x2.37m) aanwezig.

Het appartement is voorzien van een nieuwe badkamer en toilet.

Bijzonderheden:
- Huurprijs exclusief nutsvoorzieningen;
- Huurprijs exclusief € 100,00 servicekosten per maand voor stoffering. apparatuur, schoonmaak portiek enverlichting algemene ruimte
- Laminaat vloer door het gehele appartement;
- Gestoffeerd;
- Nieuwe badkamer en toilet;
- Dubbele beglazing;
- Woonoppervlakte.: 77 m2;
- Zeer rustige woonomgeving;
- Nabij uitvalswegen, openbaar vervoer en winkelcentra;
- Per direct beschikbaar;

Huurvoorwaarden:
- Inkomenseis: minimaal netto inkomen 3x de totale huurprijs;
- Minimaal huurperiode 12 maanden;
- Waarborgsom gelijk aan 1 maand huur;
- Te huur voor maximaal 2 personen;
- Huisdieren niet toegestaan;

Bij interesse voor een huurwoning dient u bij ons onderstaande documenten aan te leveren:

Voor particulieren:
• Kopie geldig paspoort/ID-kaart/visum of verblijfsvergunning van aanvrager en eventuele overige aanvrager,
• Werkgeversverklaring / Arbeidscontract
• Kopie 3 meest recente loonstroken
• Kopie van een recent bank- of giro afschrift met salaris bijschrijvingen
• Uittreksel BRP (Basis Registratie Personen) op te vragen bij uw gemeente

In geval van scheiding:
• echtscheidingsconvenant
• Kopie opgave eventuele alimentatie

Voor zelfstandigen, directeur/aandeelhouders bovendien:
• Recente accountantsverklaring met balans en winst/verliesrekening over het afgelopen jaar, goedgekeurd door erkend accountant. (concept versie is niet voldoende)
• Recent uittreksel Kamer van Koophandel

Voor gepensioneerden:
• In plaats van een werkgeversverklaring en salarisstrook kan worden volstaan met kopieën van de jaaropgaven van het afgelopen jaar
• Kopie AOW-strook
• Kopie pensioen-strook

Indien één of meerdere kandidaten interesse in de woning hebben zal PSG Wonen de gegevens van alle kandidaten voorleggen aan de verhuurder. Ondanks de adviserende rol van PSG Wonen heeft de verhuurder uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid in de keuze van een huurder. Over deze beslissing kan niet worden gecorrespondeerd. Zodra de verhuurder heeft gereageerd, brengt PSG Wonen u direct op de hoogte van zijn/haar reactie. Zodra deze reactie positief is bent u de nieuwe huurder van de woning.

A spacious, semi furnished, just renovated 3 room apartment with kitchen, fresh paintwork, new bathroom and toilet, balcony at the back and from the living room a nice view on the canal in. The apartment has a good positioning in relation to the city of The Hague Center, close to SHELL office, the shops at the Van Hoytemastraat, Central Station and access to highways.

Layout:
Entrance at street level, hall with traditional 1930's wall tiles, stairs to the second floor.
Entrance apartment with meter cupboard, modern toilet with hand basin, large and bright living and dining room (app. 6.08x3.95m) at the front with nice view over the canal. The modern kitchen is situated at the back and fitted with built-in appliances as fridge, oven, gas hob, extractor and washing machine. From the kitchen entrance to the sunny south facing balcony.
A spacious bedroom (app. 3.86x4.240m) at the back. In the middle you will find the modern bathroom with shower, double basins and towel heater. Also a smaller storage/study (app. 2x2.37m).

The apartment has a new bathroom and toilet.

Details:
- Rent excluding utilities;
- Rent excluding € 100,00 service charge per month for upholstery. equipment, cleaning porch and lighting general spaces;
- Laminate flooring throughout the apartment;
- Upholstered
- New bathroom and toilet;
- Double glass;
- Living space: 77 m2;
- Very quiet residential area;
- Near roads, public transport and shopping centers;
- Available immediately;

Rental conditions:
- Income requirement: minimum net income 3x the total rent;
- Minimum rental period of 12 months;
- Deposit equal to 1 month rent;
- For rent for up to 2 people;
- Pets not allowed;

If you are interested in a rental property, you must submit the following documents to us:

For individuals:
• Copy of valid passport / ID card / visa or residence permit from the applicant and any other applicant,
• Employer's declaration / Employment contract
• Copy of 3 most recent pay slips
• Copy of a recent bank or giro statement with salary credentials
• Extract BRP (Basic Registration Persons) from your municipality

In case of separation:
• divorce agreement
• Copy of any alimony

For self-employed people, director / shareholders moreover:
• Recent audit report with balance sheet and profit and loss account for the past year, approved by a recognized accountant. (concept version is not enough)
• Recent extract from the Chamber of Commerce

For pensioners:
• Instead of an employer's statement and salary slip, copies of the annual statements of the past year will suffice
• AOW strip copy
• Copy of pension slip

If one or more candidates are interested in the property, PSG Wonen will submit the details of all candidates to the landlord. Despite the advisory role of PSG Wonen, the landlord ultimately has the final responsibility in the choice of a tenant. No correspondence about this decision can be made. As soon as the landlord has responded, PSG Wonen will immediately inform the candidate of his / her reaction. As soon as this reaction is positive you are the new tenant of the property.

Recently viewed