35 photos available

Rented subject to conditions: Doctor H. Colijnlaan, 2283 XD Rijswijk

Type of residence Apartment, flat with shared staircase, apartment
Plot size 1,206 m²
Liveable area 65 m²
€950 /mo
Rented subject to conditions

General

*** BESCHIKBAAR VANAF 15-04-2019***

Op centrale locatie gelegen goed onderhouden gemeubileerd 3/4 kamer appartement met zonnig achterbalkon (ZO). De woning is gelegen op de tweede woonlaag en is volledig v.v. kunststof kozijnen met dubbel glas. Zeer gunstig gelegen nabij winkels, openbaar vervoer en uitvalswegen.

Centraal gesloten entree, trappenhuis naar eerste etage, entree woning, hal, l... More info
Features
All characteristics
Type of residence Apartment, flat with shared staircase, apartment
Construction period 1958
Status Rented subject to conditions
Offered since 25 January 2019

Features

Offer
Reference number Psg00303
Price €950 per month
Deposit €2,200
Service costs €150
Furnishing Yes
Furnishing Furnished
Status Rented subject to conditions
Acceptance By 15 April 2019
Offered since 25 January 2019
Last updated 21 February 2019
Construction
Type of residence Apartment, flat with shared staircase, apartment
Floor 2nd floor
Type of construction Existing estate
Construction period 1958
Roof materials Tiles
Rooftype Front gable
Isolations Insulated glazing
Surfaces and content
Plot size 1,206 m²
Effective area 65 m²
Content 210 m³
Surface area external storage rooms 10 m²
Surface area external, linked storage rooms 3 m²
Mapping
Number of floors 1
Number of rooms 4 of which (2 bedrooms)
Number of bathrooms 1 (and 1 separate toilet)
Outdoors
Location Near highway
Near public transport
Near school
On a quiet street
Residential area
Energy consumption
Energy certificate F
Boiler
Heating source Gas
Boiler ownership Owned
Features
Water heating Instantaneous water heater
Heating Central fireplace
Central heating
Ventilation method Mechanical ventilation
Bathroom facilities Shower
Sink
Has a balcony Yes
Has cable TV Yes
Has ventilation Yes
Association of owners
Annual meeting Yes
Periodic contribution Yes
Reserve fund Yes
Maintenance forecast Yes
Home insurance Yes

Definition

*** BESCHIKBAAR VANAF 15-04-2019***

Op centrale locatie gelegen goed onderhouden gemeubileerd 3/4 kamer appartement met zonnig achterbalkon (ZO). De woning is gelegen op de tweede woonlaag en is volledig v.v. kunststof kozijnen met dubbel glas. Zeer gunstig gelegen nabij winkels, openbaar vervoer en uitvalswegen.

Centraal gesloten entree, trappenhuis naar eerste etage, entree woning, hal, lichte doorgebroken woon/eetkamer (ca.865x390/300) met laminaatvloer, moederhaard en vaste kast, voorslaapkamer (ca.330x250) met vaste kast, achterslaapkamer (ca.295x170) met vaste kast en opstelplaats wasmachine en droger, keurige keuken met rvs-werkblad, vaste kast en toegang tot zonnig achterbalkon gelegen op het zuidoosten, tussengelegen badkamer met douche en wastafel, separaat toilet.

Bijzonderheden
- Huurprijs exclusief G/W/L;
- Huurprijs exclusief servicekosten € 150,00 p/m voor stoffering, meubilering en apparatuur;
- Woonoppervlakte ca. 65 m2;
- 2 Slaapkamers;
- Gemeubileerd;
- Balkon op Z-O;
- Volledig v.v. kunststof kozijnen met dubbel glas;
- Ruime (fietsen)berging (ca.350x295) in onderbouw aanwezig;
- Zeer rustige woonomgeving;
- Nabij uitvalswegen, openbaar vervoer en winkelcentra;
- Beschikbaar per 15-04-2018

Huurvoorwaarden:
- Inkomenseis: minimaal netto inkomen 3x de totale huurprijs
- Geschikt voor maximaal 2 personen;
- Minimaal huurperiode 12 maanden;
- Waarborgsom gelijk aan 2 maanden huur;
- Huisdieren niet toegestaan;

Bij interesse voor een huurwoning dient u bij ons onderstaande documenten aan te leveren:

Voor particulieren:
• Kopie geldig paspoort/ID-kaart/visum of verblijfsvergunning van aanvrager en eventuele overige aanvrager,
• Werkgeversverklaring / Arbeidscontract
• Kopie 3 meest recente loonstroken
• Kopie van een recent bank- of giro afschrift met salaris bijschrijvingen
• Kopie bankpas (voor en achterzijde)
• Uittreksel BRP (Basis Registratie Personen) op te vragen bij uw gemeente

In geval van scheiding:
• echtscheidingsconvenant
• Kopie opgave eventuele alimentatie

Voor zelfstandigen, directeur/aandeelhouders bovendien:
• Recente accountantsverklaring met balans en winst/verliesrekening over het afgelopen jaar, goedgekeurd door erkend accountant. (concept versie is niet voldoende)
• Recent uittreksel Kamer van Koophandel

Voor gepensioneerden:
• In plaats van een werkgeversverklaring en salarisstrook kan worden volstaan met kopieën van de jaaropgaven van het afgelopen jaar
• Kopie AOW-strook
• Kopie pensioen-strook

Indien één of meerdere kandidaten interesse in de woning hebben zal PSG Wonen de gegevens van alle kandidaten voorleggen aan de verhuurder. Ondanks de adviserende rol van PSG Wonen heeft de verhuurder uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid in de keuze van een huurder. Over deze beslissing kan niet worden gecorrespondeerd. Zodra de verhuurder heeft gereageerd, brengt PSG Wonen u direct op de hoogte van zijn/haar reactie. Zodra deze reactie positief is bent u de nieuwe huurder van de woning.

*** AVAILABLE FROM 15-04-2019**

On central location located well maintained furnished 3/4 room apartment with sunny rear balcony (SE). The house is located on the second floor and is fully equipped with plastic frames with double glazing. Very conveniently located near shops, public transport and roads.

Central closed entrance, staircase to first floor, entrance house, hallway, light broken living / dining room (approx. 865x390 / 300) with laminate floor, mother fireplace and closet, front bedroom (ca.330x250) with closet, rear bedroom (ca.295x170) with closet and position washer and dryer, neat kitchen with stainless steel worktop, closet and access to sunny rear balcony located on the southeast, bathroom with shower and sink, separate toilet.
 
Particularities
- Rent excluding G / W / L;
- Rent excluding service costs € 150.00 p / m for upholstery, furnishing and apliances;
- Living area approx. 65 m2;
- 2 bedrooms;
- Furnished;
- Double glazing;
- Balcony facing S-E;
- Spacious (bicycle) storage room (ca.350x295) in the basement;
- Very quiet residential area;
- Near roads, public transport and shopping centers;
- Available from 15-04-2019

Rental conditions:
- Income requirement: minimum net income 3x the total rent
- Suitable for up to 2 people;
- Minimum rental period of 12 months;
- Deposit equal to 2 months rent;
- Pets not allowed;

If you are interested in a rental property, you must submit the following documents to us:

For individuals:
• Copy of valid passport / ID card / visa or residence permit from the applicant and any other applicant,
• Employer's declaration / Employment contract
• Copy of 3 most recent pay slips
• Copy of a recent bank or giro statement with salary credentials
• Copy of bank card (front and back)
• Extract BRP (Basic Registration Persons) from your municipality

In case of separation:
• divorce agreement
• Copy of any alimony

For self-employed people, director / shareholders moreover:
• Recent audit report with balance sheet and profit and loss account for the past year, approved by a recognized accountant. (concept version is not enough)
• Recent extract from the Chamber of Commerce

For pensioners:
• Instead of an employer's statement and salary slip, copies of the annual statements of the past year will suffice
• AOW strip copy
• Copy of pension slip

If one or more candidates are interested in the property, PSG Wonen will submit the details of all candidates to the landlord. Despite the advisory role of PSG Wonen, the landlord ultimately has the final responsibility in the choice of a tenant. No correspondence about this decision can be made. As soon as the landlord has responded, PSG Wonen will immediately inform the candidate of his / her reaction. As soon as this reaction is positive you are the new tenant of the property.

ZonZone

Recently viewed