Beheer

Professioneel vastgoedbeheer

PSG Wonen verzorgt 1ste lijn vastgoedbeheerdiensten voor particuliere eigenaren met één woning of voor institutionele beleggers, projectontwikkelaars en woningcorporaties met een royale woningportefeuille.

Persoonlijk contact en een online inzage

V    U ontvangt de huur altijd op de 25ste dag bijgeschreven
V    Wij zijn als beheerder 365 dagen per jaar 24/7 bereikbaar
V    Altijd online inzage in uw huuradministratie  

Professioneel woningbeheer!

Als verhuurder heeft u te maken met verwachte en onverwachte gebeurtenissen. Maar de tijd en aandacht hiervoor is er niet altijd. Tijdens een verhuurperiode ontstaan er administratieve en financiële vraagstukken, technische problemen of calamiteiten. Als verhuurder wilt u er op kunnen vertrouwen dat de maandelijkse huur tijdig wordt ontvangen. PSG Wonen regisseert deze maandelijks terugkomende zaken waardoor u als verhuurder minimale hinder ondervindt van de verhuurdersverplichtingen. Hiermee biedt u aan uw huurders een kwalitatief juiste dienstverlening. PSG Wonen heeft een gezonde focus op vastgoed management. Wij zijn 365 dagen per jaar continu beschikbaar voor uw woningportefeuille.

 

ABONNEMENT VOOR FINANCIEEL & ADMINISTRATIEF VASTGOEDMANAGEMENT

Financiële zekerheid en overzicht in uw administratieve verplichtingen. Wij voeren uw administratie en rapporteren u daarover zodat u een financieel verantwoord beheer kunt voeren.
 
Aanspreekpunt huurders: PSG Wonen is namens u het eerste aanspreekpunt voor  uw huurders aangaande alle verzoeken rondom administratieve zaken.
24/7 bereikbaar: Onze kracht is de non-stop aandacht, het gehele jaar door. 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn wij bereikbaar.
Vooruitbetaling van de huurpenningen: elke 26ste dag van de maand ontvangt u de huur door ons vooruitbetaald, ook als uw huurder de huurpenningen nog niet heeft voldaan. Uw zekerheid van tijdige huurinkomsten.
Huurontvangsten: PSG Wonen zorgt voor de inning van de verschuldigde huur & servicekosten middels automatische incasso. De gewenste jaarlijkse huurverhogingen voeren wij door.
Huurovereenkomst wijzigingen: Tijdens de verhuurperiode kunnen aanpassingen van administratieve aard gewenst zijn. Wij verzorgen de juiste afhandeling van bijvoorbeeld wijzigingen in huurovereenkomsten.
Minimale wanbetaling: Wij bewaken en signaleren eventuele betalingsachterstanden. Door een secuur debiteurenbeheer kunnen wij snel en proactief handelen in overleg met u. Indien nodig zorgen wij dat de juiste rechtsmaatregelen genomen worden.
Rendabele huurinkomsten: Wij adviseren u over marktconforme huurprijzen en bij dreigende  leegstand coördineren wij in overleg met u de best passende maatregelen.
Waarborg administratie: Deze garantiebetaling beheren wij en dragen zorg voor de verrekening  met vertrekkende huurders met behulp van de opgestelde inspectierapporten.
Financieel overzicht: Maandelijks verstrekken wij aan u een helder huuroverzicht bevattende een gedetailleerd overzicht van de gedane uitgaven en de ingekomen huurpenningen, alsmede een overzicht van de eventuele huurachterstanden.
Servicekosten administratie: De leveringen en diensten benoemd in de huurovereenkomst dienen jaarlijks verrekend te worden. Wij verzorgen de ‘afrekening servicekosten’ en stellen wij het nieuwe voorstel op.
Juridische back-up:In nauwe samenwerking met onze huisadvocaat DAS Legal Advice voorzien wij onze opdrachtgevers van raad in elke situatie.

 

ABONNEMENT VOOR TECHNISCH VASTGOEDMANAGEMENT

De gehele coördinatie van klein tot groot onderhoud. Uw woningportefeuille wordt juist onderhouden en de administratie hieromtrent wordt voor u opgesteld. PSG Wonen voorziet u van juist advies en voert de werkzaamheden voor u uit. Uw huurders worden bediend terwijl u te allen tijde grip behoudt op uw inkomsten en uitgaven. 

Continu onderhoud: PSG Wonen ondervangt de 1ste lijn technische onderhoudszaken voor u op. Als verhuurder heeft u geen omkijken hiernaar in de wetenschap dat deze goed geregeld zijn. Jaarlijks bespreken wij uw wensen rondom het groot, klein en dagelijks onderhoud.  Daarbij bepaalt u op welke terreinen wij u kunnen ondersteunen.
24/7 bereikbaar: Onze kracht is de non-stop aandacht, het gehele jaar door. 24 Uur per dag, 7 dagen per week zijn wij bereikbaar voor eventuele technische klachten en calamiteiten.
Eigen technische dienst: Als opdrachtgever bepaalt u of wij uw eigen leveranciers inzetten voor technische klachten of dat u het gemak van onze landelijke technische dienst wenst. Elke opdracht wordt voorafgaand aan de uitvoering door u goedgekeurd. U verkrijgt het laagste uurtarief en wij berekenen nooit voorrijkosten.
Kostenbesparing op elke klus:De landelijke inzet van PSG Wonen Beheer resulteert in een sterke inkoopkracht op alle technische leveranciers. Of het nu gaat over loodgieter werkzaamheden, elektra, CV installatie, timmerwerk etc., u maakt altijd gebruik van voordelige tarieven! En wij rekenen nooit voorrijkosten!
Scan lopende leveranciercontracten: Met regelmaat beoordelen wij samen met u de lopende contracten met leveranciers voor bijv. schoonmaakwerkzaamheden of onderhoud van CV ketels. Wij houden de leveranciers scherp in hun dienstverlening aan u als afnemer.
Verzekeringen: Wij coördineren voor u alle schadeaangelegenheden welke onder de dekking van u verzekeringspolis(sen) vallen.
Toezicht: Bij elke opdracht controleren wij de correcte uitvoering van schoonmaak- en servicewerkzaamheden door leveranciers. Daarnaast houden we regelmatig een oogje in het zeil op de algemene staat van het pand.
Inkoop archief: Alle relevante documenten worden zorgvuldig gearchiveerd en zijn te allen tijde op te vragen. Zo heeft u altijd inzicht in de afspraken met o.a. leverancierscontracten, inspectierapporten,  huurovereenkomsten, opleveringsdocumenten en bouwtekeningen.